Notifications
No notifications
Bigger Text

Contrast

Bigger Text

Contrast

Menu
Menu
0
Back
Back

Accessibility

Change Language

Change Language

Accessibility

Bigger Text

Contrast

Hikmah Toleransi – Falsafah Kepemurahan dan Keamanan

RM 80.00 (hard cover)

Year of Publication

2022

Author

Daisaku Ikeda, Abdurrahman Wahid

Publisher

ISTAC-IIUM Press

ISBN

978-983-9379-67-9

Translator

Md Sidin Admad Ishak

Synopsis

Pendahuluan oleh Profesor Emeritus Tan Sri Dato’ Dzulkifli Adbul Razak
Kata Pengantar oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar
Pengantar oleh Dra. Hjh. Shinta Nuriyah Wahid
Akhir kata oleh Daisaku Ikeda

Apakah perkara yang dikongsi bersama oleh Buddhisme dan Islam?

…Saat penting dalam perbualan itu muncul apabila rujukan dibuat kepada sebuah cerita Indonesia iaitu Puteri Bambu daripada Hikayat Raja-Raja Pasai; cerita ini dianggap hampir sama dengan cerita Jepun, iaitu Taketori Monogatari atau “Kisah Pemotong Bambu”. Perhubungan naratif seperti itu – yang dapat dikenal pasti walaupun terdapat perbezaan nyata dari segi agama dan budaya – merupakan symbol yang sangat kuat bagi kemanusiaan yang sama bukan sahaja di Indonesia dan Jepun tetapi juga semua budaya. Kedua-dua pemikir iti terus membincangkan tradisi masing-masing, tentang pengalaman mereka dalam peperangan dan kesengsaraan terutama tentang kehidupan Buddha dan Nabi Muhammad untuk menunjukkan bahawa keharmonian muncul daripada sikap toleransi dan tanpa keganasan – iaitu tempat terletaknya keberanian sebenar. Dengan membincangkan ajaran Nichiren secara jelas dan menghuraikan konsep jihad yang bukan merupakan konflik agama tetapi tentang kebenaran Allah, kedua-dua pembicara dalam buku ini telah mengubah pemahaman kita tentang nilai, pluralisme dan persaudaraan.

Share